Biuro Rachunkowe "LEX" Pełna obsługa księgowa oraz kadry i płace
Jarosław Zabielski lic. Min. Fin. 14024

Aktualne stawki ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017)

 

Składki od stycznia 2017 r.

Rodzaj składki, konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne *
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 812,61 zł

749,94zł 

Ubezpieczenie zdrowotne 
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

297,28 zł

297,28 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

62,67 zł

62,67 zł

*kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80 % obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. 

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w 2017 roku opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 600,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017r.).

 

Składki od stycznia 2017 r.

Rodzaj składki, konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne *
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 190,62 zł

175,92 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne 
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

297,28 zł

297,28 zł