Aktualne stawki ZUS

  1. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014)

Składki za styczeń - grudzień 2014r.*

Rodzaj składki konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 716,99 zł

661,92 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne 
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

270,40 zł

 270,40 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

55,07 zł 

 55,07 zł

*Stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe 1,93%

2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2014 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014r.).

Za styczeń - grudzień 2014r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

ubezpieczenie społeczne -  160,78 zł

ubezpieczenie zdrowotne -  270,40 zł