Biuro Rachunkowe "LEX" Pełna obsługa księgowa oraz kadry i płace
Jarosław Zabielski lic. Min. Fin. 14024

Aktualne stawki ZUS

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 3665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018)

 

Składki od stycznia 2018 r.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne 

 846,91 zł

781,60zł 

Ubezpieczenie zdrowotne 

319,94 zł

319,94 zł

Fundusz Pracy

65,31 zł

65,31 zł

*kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80 % obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. 

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w 2018 roku opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 630,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018r.).

 

Składki od stycznia 2018 r.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne 

 200,16 zł

184,72 zł 

Ubezpieczenie zdrowotne  

319,94 zł

319,94 zł